1.
Subliniază forma corectă a cuvântului:
cunoștință/cunoștiință roșeață/roșață cenușereasă/cenușăreasă sfială/sfiială


2.
Scrie
5 cuvinte derivate cu sufixele colectivității.


4.
Precizează
valoarea morfologică a cuvintelor evidențiate în enunțurile de mai jos:
L-ai văzut pe acela din
colț…………………………………..


Copilul acela a văzut ceva…………………………

În sinea sa vorbea cu sine……………………
5.
Elimină
pleonasmele din enunțurile:
Scriitorul dădu o scurtă raită prin locurile natale unde se născuse,pentru
a revedea din nou acea mahala mărginașă unde oamenii trăiseră în condiții
neigienice și insalubre.
6.
Identifică
perechile de sinonime:
juvenil compătimire

suspiciune tineresc

compasiune citeț

lizibil bănuială


7.
Alcătuiți
enunțuri cu paronimele: calitate/caritate,
virtuos/virtuoz.

7. Găsește numărul de litere
și de silabe în cuvintele
:
vechea-………………………………………. cine-……………………………………………

provoace-………………………………………. explozie-………………………………………


8.Scrie enunțuri cu
plurarurile diferențiate semantic ale cuvintelor:
arc-arcuri-arce; ghid-……………-……..
9. Identifică diftongi, triftongi sau hiat în cuvintele:

fiind,real,geograf,societate.

1

Răspunsuri

Cel mai inteligent răspuns!
2014-11-10T18:19:38+02:00
1. cunostiinta ; roseata ; cenusareasa ; sfiala.
2. frunzaraie; tineret; taranime; bolovanis ; paduris.
4. pronume demonstrativ de departare ; adjectiv demonstrativ de departare;subiect.
5.Scriitorul dădu o scurtă raită prin locurile  unde se născuse,pentru
a revedea din nou acea mahala  unde oamenii trăiseră în condiții
neigienice.
6.juvenil=tineresc
   suspiciune=banuiala
   compasiune=compatimire
   lizibil=citet

7.calitate/caritate
  A facut produse de cea mai mare calitate.
  A mers intro campanie de caritate.
  
virtuos/virtuoz
Mergea virtuos la biserica.
Stapanea virtuoz pianul.

vechea-6 litere
           -4 sunete

cine-4 litere
       -3 sunete

provoace-8 litere
             -7 sunete

explozie-8 litere
             8 sunete.

8.
ghid-ghiduri-ghizi
 Am fost indrumati spre casa de catre niste ghizi.
 Am cumparat niste ghiduri pentru a putea parcurge traseul.

9.fiind-hiat
  real-diftongi
  geograf-hiat
  societate-diftong


Sper ca te-am ajutat! :)