Traduceti te rog
machines are doing jobs that people used to do . washing machines wash clothes , vacuum cleaners vacuum the microwave ovens cook delicious dishes in no time . many factories use machines to do various jobs : lift and carry weights , repair things or do ofter simple operations.
The computer is different . It can do a lot of things . We can use computers in business, in education , and inmedical service . Many schools , officies , factories , hospitals and homes have compuners . Secretaries use them to write letters , writers use them to write books, bankers use them to store and transfer information children use them to play games .
The difference between computers and other machines is the program It can change thecomputer from a game machine into a teaching machine , or from an office machine into an angineering machine . The computer can understad the instructions .It tells the computer what to do . The computer can unerstand the instructions very quikly . We can write programs that tell the computer cto translate from one language into another , to teach various topics , to correct mistakes or play a game with us . The computer has become a part of our life. It is the machine of the twentieth century

1

Răspunsuri

2014-03-05T22:01:33+02:00
mașini fac lucruri pe care oamenii le  faceau . mașini de spălat ; spele hainele , aspiratoare ; cuptoare cu microunde pentru a găti mâncăruri delicioase în cel mai scurt timp . multe fabrici folosesc utilaje pentru a face lucruri : a ridica și transporta greutăți , reparații lucruri sau de a face operațiuni ofter simple.
   
Computerul este diferit . Se poate face o mulțime de lucruri . Putem folosi calculatoarele în afaceri , în domeniul educației , și servicii inmedical . Multe școli , officies , fabrici , spitale și case au compuners . Secretari le folosesc pentru a scrie scrisori , scriitorii le folosesc pentru a scrie cărți , bancherii le folosesc pentru a stoca și transfera copiii de informare a le folosi pentru a juca jocuri .
     
Diferența între calculatoare și alte mașini este programul thecomputer Se poate schimba de la o mașină de joc într-o mașină de predare , sau de la o mașină de birou într-o mașină. Computerul poate understad instrucțiunile . Acesta spune computerului ce sa faca . Computerul poate unerstand instrucțiunile foarte quikly . Putem scrie programe care spun CTO calculator traduce dintr-o limbă în alta , pentru a preda diverse teme , pentru a corecta greșelile sau să joace un joc cu noi . Computerul a devenit o parte din viața noastră . Este masina a secolului al XX-lea

1 5 1