Răspunsuri

2014-11-09T20:11:44+02:00
Beyonce, Alina Eremia, Nicolae Labis, Mihai Eminescu
2014-11-09T20:16:45+02:00


 VIAŢA DIECEZEI Bacău: Familia - leagănul vocaţieiPrintre momentele înălţătoare şi cu multă încărcătură spirituală ale întâlnirii diecezane dedicate familiei, desfăşurată în ziua 23 august 2014, la biserica "Sfinţii Apostoli Petru şi Paul" din Bacău, s-a remarcat unul inedit, învăluit cu multă creativitate, originalitate, presărat cu suspans şi entuziasm, pregătit cu multă grijă de organizatori: momentul "atelierelor", când fiecare membru al familiei a primit invitaţia de a alege o temă pertinentă aspiraţiilor sale (din cele şase propuse) şi care erau coordonate de specialişti pregătiţi în prealabil, capabili să răspundă nevoilor actuale ale familiei.Preasfinţitul Petru Gherghel, episcop de Iaşi, a fost coordonatorul atelierului cu tema: "Familia - leagănul vocaţiei".S-a constituit un grup de aproximativ cincizeci de persoane dintre care familii, tineri, preoţi şi persoane consacrate, care au dat o valenţă mai complexă celor discutate, prin varietatea de experienţe împărtăşite şi trăite în "inima Bisericii", de fiecare "vocaţie" în parte: mamă, tată, copil, tânăr, preot sau persoană consacrată.Episcopul a deschis tema intonând un cântec adresat Preasfintei Fecioare Maria, Mama noastră cerească, explicând apoi semnificaţia cuvântului vocaţie, în sensul ei profund: Vocaţie, a conchis Preasfinţitul, înseamnă fidelitatea unei persoane faţă de o promisiune făcută lui Dumnezeu şi aproapelui, accentuând ideea că fiecare om are o vocaţie universală: aceea de a fi un bun creştin. Fiecare om trebuie să aibă curajul de a trăi credinţa sa prin practicarea poruncii iubirii faţă de Dumnezeu şi faţă de aproapele, prin rugăciune, prin exemplul bun.A dat apoi exemplul fericitului martir Anton Durcovici, care a avut bucuria de a fi însoţit în toată viaţa sa de rugăciunea ferventă a mamei şi de ajutorul ei necondiţionat. După exemplul acestei mame sfinte care a ştiut să transmită credinţa sa mai departe fiului ei, episcopul a îndemnat pe fiecare mamă şi pe fiecare tată de familie să aibă grijă ca educaţia pe care o dau copiilor lor să fie una creştină, fondată pe valori autentice practicate de ei în familie: rugăciunea sfântului Rozariu să se recite în comun zilnic, participarea la sacramente şi la sfânta Liturghie să fie frecventă, exemplul bun al părinţilor să nu lipsească etc.Au intervenit în dialog o tânără care a exprimat recunoştinţa ei în faţa lui Dumnezeu pentru darul de a avea o mamă minunată care i-a transmis de mică credinţa şi pe care ea reuşeşte să o trăiască în mijlocul colegilor de şcoală, al prietenilor ei şi chiar să-i "molipsească", precum şi mai multe mame care au exprimat modul lor de a educa pe copii în spiritul creştinesc, subliniind că acest lucru nu este atât de uşor, din cauza uriaşelor tentaţii care se prezintă astăzi tinerilor în mediul în care trăiesc: şcoală, grup de prieteni, locuri de distracţie, mass-media etc.În încheiere, episcopul a încurajat familiile prezente la atelier să-şi îndeplinească cu responsabilitate vocaţia de părinţi, având încredere totală în ajutorul lui Dumnezeu care ne este Tată, care ne iubeşte foarte mult şi doreşte doar binele fiilor săi.Sr. Iuliana Bîrnat, SDP* * *Mai multe imagini de la acest eveniment puteţi vedea în Albumul foto: 23 august: Bacău: Familia - leagănul vocaţiei