Răspunsuri

2014-11-09T19:13:47+02:00
Studiată ciclic, din clasa a V-a şi până în stadiul postuniversitar, tema despre formarea de cuvinte noi ridică, din motive diferite, dificultăţi atât de ordin teoretic, cât şi practic studenţilor din anul întâi (care nu cunosc istoria limbi române, disciplină studiată ulterior), între care şi următoarele:1) Soluţii variate în privinţa unuia şi aceluiaşi cuvânt format sau cu aspect de cuvânt format, astfel că este necesară argumentarea opţiunii fie pentru moştenire (din traco-dacică sau latină), fie pentru împrumut, fie pentru creaţie proprie limbii române, în situaţii precum: a) cărnos, friguros,lânos ş.a.; b) bucuros, fricos ş.a.; c) furios, graţios ş.a.2) Chiar fiind recunoscută şi argumentată calitatea de cuvânt format în română, între etimologişti apar divergenţe la identificarea procedeului lexical formativ la: a) verbe ca lupta, măsura ş.a.; b) verbe ca albi, rosti ş.a.; c) substantive şi adjective ca măsură, alb, ş.a. sau ca d) zbor, port ş.a.; au fost formate, acestea, pe rând, de la substantivele omonime corespunzătoare – vezi (a) şi (b) – sau, respectiv, substantivele de la verbele corespunzătoare – vezi (c) şi (d)?3) Explicarea formării unui cuvânt prin mai multe procedee succesive sau numai prin unul, cel imediat anterior: substantivul neputinţă a fost format de la verbul putea + sufixul -inţă (derivare cu sufix, urmat de derivare cu prefixul ne-, sau numai, direct, de la substantiv, nu şi de la verb? Alte exemple: netăinuit, neînchipuit ş.a.