Deaspartiti
in silabe cuvintele cuvintele de mai jos.Aratati cate sunete
reprezintagrupurile de litere scrise cu majuscule (un sunet sau mai
multe)
:CEasornic,CIoban,GEamgiu,fraGI,CHEag,CHIor,GHEara,unGHI,CElula,CInema,GEneral,GIrafa,CHEc,CHIca,GHEtar,GHIdon

1

Răspunsuri

2014-11-09T18:11:25+02:00
Cea-sor-nic,cio-ban,geam-giu,fragi,cheag,chior,ghea-ra,unghi,ce-lu-la,ci-ne-ma,ge-ne-ral,gi-ra-fa,chec,chi-ca,ghe-tar,ghi-don
Majusculele sunt sunetele sau grupurile de sunete scrise cu litere mari : CE,CI,GE,GI,CHI,GHE,GHI,CE,CI,GE,GI,CHE,CHI,CHE,CHI