Help me please!
Dati neologisme cuvintelor: amănunt,belşug,călătorie,chemare,cină,cinste,cutremur,prostie,stih,singurătate,stingător,veşnic,urmare,urmaş,cinistit,asemănător,citeţ,copilăresc,cuviincios,îndemânatic,nesigur ,nevinovat,pământesc,răzbunător,timpuriu,uimit,vinovat,
viclean,parfumat,uşor, a înţepeni, a dezvinovăţi,a sfătui, zestre. Mulţumesc!

1

Răspunsuri

2014-11-08T21:11:17+02:00
Amănunt - detaliu, amplu, detaliat, dezvoltat
belşug - abund/ă, abundenţă
călătorie - croazieră, expediţie
chemare - apel
cină - tot cină sau masă de seară
cinste - corectitudine, echitate
cutremur - epicentru
prostie - enormitate, absurditate
stih - vers
singurătate - izolare 
stingător - extinctor
veşnic - etern
urmare - continuare, consecinţă
urmaş - epigon
cinstit - corect, drept
asemănător - egal
citeţ - descifrabil, descifrat, clar, lizibil, desluşit
copilăresc - infantil, pueril, pruncesc, naiv
cuviincios - adecvat, recomandat
îndemânatic - agil, sprinten, dibaci
nesigur - dubios, imprecis, vag 
nevinovat - candid
pământesc - terestru, lumesc 
răzbunător - ranchiunos, duşmănos
timpuriu - precoce, văratic
uimit - uluit, surprins
vinovat - culpabil
viclean - perfid, ipocrit 
parfumat - îmbălsămat
uşor - facil
a înţepeni - a încremeni, a înlemni 
a dezvinovăţi - a se disculpa, a se justifica, a se dezincrimina
a sfătui - a îndruma, a îndemna
zestre - dotă 

3 5 3