Răspunsuri

2014-11-08T14:45:40+02:00
Masa Ca pur = 60% ·80 = 48g  nr. moli Ca = 48/40 =1,2 moli
Ca +1/2 O2 ⇒CaO  (1)  această  ecuație se citește : ” din 1 mol de Ca se obține 1mol de CaO”  ⇒ din 1,2 moli Ca ⇒1,2 moli CaO
CaO + HOH ⇒ Ca(OH)2      (2)      din 1 mol CaO ⇒1mol Ca(OH)2 ⇒ din 1,2 moli CaO⇒1,2 moli Ca(OH)2  masa Ca(OH)2 = 1,2moli·74g/mol = 88,8g
Cu același raționament ⇒ în reacție se consumă 1,2 moli de apă  (1,2·18 = 21,6g)
În soluția finală : c=0,8%; md = 88,8g ⇒  ms = md·100/c = 11100g ⇒ m apă din soluție  = =ms - md = 11100 - 88,8 = 11011,2 g
masa de apă folosită = 21,6g  (din reacția 2) + 11011,2 (din soluția finală) = 11032,8g