Ma ajutati si pe mine putin :1) Efectuati:
a)2×(×+3)= b)3×(×-2)= c)6×(×+7)=
d)5×(×-4)= e)7×(×+5)= f)8×(9-×)=
g)4×(2×+7)= h)6×(4×-5)= i)3×(2×+7)=
j)8×(3×-7)= k)9×(6×+2)= l)5×(4×-3)=
m)-3ײ(ײ-2×)= n)-5ײ(ײ+6×)= o)-4ײ(ײ-9×)=
2) Efectuati:
a)4×(2ײ-5×+6)= b)2×(-ײ+3×+5)=
c)-3ײ(4ײ+4×-7)= d)-5ײ(6ײ-3×-2)=.Va rog sa fie rezolvarea in numere nu in litere pentru ca nu prea inteleg in litere doar in numere.Va rog scrieti foarte corect in numere.

1
baiatu imi raspunzi sau nu?
da sau nu

Răspunsuri

Cel mai inteligent răspuns!
2014-11-08T10:48:55+02:00
A)2×(×+3)=2x*x+3*2x=2x²+6x
b)3×(×-2)=3*x*x-2*x=3x²-6x
c)6×(×+7)=6*x*x+6*7=6x²+42x
d)5×(×-4)=5*x*x-5*4=5x²-20x
e)7×(×+5)=7*x*x+7*5= 7x²+35x
f)8×(9-×)=8*9*x-8*x*x=72x-8x²
g)4×(2×+7)=4x*2x+7*x=8x²+32x
h)6×(4×-5)=6x*4x-5*6x=2x²-30x
i)3×(2×+7)=3x*2x+3x*7=6x²+21x
j)8×(3×-7)= 8x*3x-7*8x=24x²-56x
k)9×(6×+2)=9x*6x+2*9x=54x²+18 x
l)5×(4×-3)=5x*4x-3*5x=20x²-15x
m)-3 x^{2} ( x^{2} -2x)= -3 x^{2} * x^{2} -2x*(-3 x^{2})=-3 x^{4} +6x ^{3}
n)
-5 x^{2} ( x^{2} +6x)=-5 x^{2} * x^{2} +6x*(-5 x^{2})= - 5x^{4} -30 x^{3}
o)
-4 x^{2} ( x^{2} -9x)=-4 x^{2}* x^{2} -9x*(-4 x^{2})=-4 x^{4} +36 x^{3}

2.a)4x(2 x^{2} -5x+6)=4x*2 x^{2} -4x*5x+6*4x=8 x^{3} -20 x^{2} +24x
 b)2x( -x^{2} +3x+5)=2x*( -x^{2} )+2x*3x+5*2x=-2 x^{3} +6 x^{2} +10x
c)-3 x^{2} (4 x^{2} +4x-7)=-3 x^{2} *4 x^{2} +4x*(-3 x^{2})-7*(-3 x^{2} )=-12 x^{4} -12 x^{3}+21 x^{2}
 d)
-5 x^{2} (6 x^{2} -3x-2)=-5 x^{2} *6 x^{2} -3x*(-5 x^{2} )-2*(-5 x^{2} )=- 30x^{4} +15 x^{3} +10 x^{2}
controleaza si tu daca sunt bune sau gresite imi zici nu sterge raspunsul da?
mersi mulr flory
nu il sterg pentru ca a muncit mult, eventual il dau la corectat.
dar cum faci
ce e gresit?