Răspunsuri

  • Utilizator Brainly
2014-11-06T21:01:45+02:00
Românii s-au format pe un teritoriu vast care se întindea la nordul şi la sudul Dunării, înglobând fostele provincii romane Dacia şi Moesia.

Cuceritorii romani s-au suprapus peste o serie de populaţii tracice, înrudite între ele: dacii, geţii şi moesii.

Prima sinteză a fost aceea dintre daci şi romani, care stă la baza formării poporului român.

După retragerea aureliană în fosta provincie Dacia rămâne o populaţie romanizată, latinofonă.

în perioada marilor migraţii acestei populaţii din spaţiul daco-moesic i se adaugă populaţii germanice (sec. III) şi slave (sec. VI).

3. A doua sinteză se produce la nordul şi la sudul Dunării, în decursul mai multor secole între populaţia daco-romană şi noii veniţi.

În 602 slavii trec masiv în I mperiul Roman de Răsărit unde se stabilesc;

Anul 602 este o dată importantă în evoluţia romanităţii răsăritene ale cărei consecinţe sunt:
- separarea latinităţii din Peninsula Balcanică de cea nord-dunăreană.
- la sud de Dunăre majoritatea populaţiei romanice este asimilată de slavi.
- la nord de Dunăre populaţia romanică, mai numeroasă, asimilează elementele slave rămase.
Rezultatul celor două sinteze este formarea poporului român, proces încheiat în linii mari la sfârşitul sec. al VIII-lea.
2014-11-06T21:03:19+02:00
Românii s-au format pe un teritoriu vast care se întindea la nordul şi la sudul Dunării, înglobând fostele provincii romane Dacia şi Moesia.

Cuceritorii romani s-au suprapus peste o serie de populaţii tracice, înrudite între ele: dacii, geţii şi moesii.

Prima sinteză a fost aceea dintre daci şi romani, care stă la baza formării poporului român.

După retragerea aureliană în fosta provincie Dacia rămâne o populaţie romanizată, latinofonă.

în perioada marilor migraţii acestei populaţii din spaţiul daco-moesic i se adaugă populaţii germanice (sec. III) şi slave (sec. VI).

3. A doua sinteză se produce la nordul şi la sudul Dunării, în decursul mai multor secole între populaţia daco-romană şi noii veniţi.

În 602 slavii trec masiv în I mperiul Roman de Răsărit unde se stabilesc;

Anul 602 este o dată importantă în evoluţia romanităţii răsăritene ale cărei consecinţe sunt:
- separarea latinităţii din Peninsula Balcanică de cea nord-dunăreană.
- la sud de Dunăre majoritatea populaţiei romanice este asimilată de slavi.
- la nord de Dunăre populaţia romanică, mai numeroasă, asimilează elementele slave rămase.
Rezultatul celor două sinteze este formarea poporului român, proces încheiat în linii mari la sfârşitul sec. al VIII-lea.