Răspunsuri

Cel mai inteligent răspuns!
2014-11-06T20:12:31+02:00
"Farmecul poeziei populare îl găsesc în faptul că ea este expresia cea mai scurtă a simţământului şi a gândirii." Mihai Eminescu

Literatura populară face parte din folclor - definit ca totalitate a producţiilor artistice, literare, muzicale, plastice, coregrafice, mimice şi dramatice, create şi răspândite de popor. Trăsăturile care definesc folclorul, în care se include şi literatura populară, sunt: caracterul oral (se transmite pe cale orală, din generaţie în generaţie); caracter tradiţional (sistem de mijloace artistice consacrat); caracter colectiv (expresie artistică a unei conştiinţe colective, cu toate că opera a fost creată individual); caracter anonim (autorul individual este neidentificabil); caracter sincretic (contribuţia mai multor arte la rea lizarea unor opere folclorice). 

"Folcloristica românească se constituie ca disciplină ştiinţifică, în linii mari, prin eforturile unei singure generaţii, în cuprinsul ultimului pătrar al secolului trecut. Precedată de intuiţiile unor istorici ca Bălcescu şi Kogălniceanu, de interesul unor scriitori ca Alecsandri şi Alecu Russo. activitatea folcloriştilor din generaţia lui G. Dem. Teodorescu, S. Fl. Marian, Lambrior, Tocilescu, Şăineanu, M. Gaster, N. Cartojan transformă preocuparea sporadică şi necritică a amatorilor de până atunci într-o acţiune statornică, guvernată de principii mai mult sau mai puţin riguroase.

Indrumată, sfătuită sau stimulată de către Hasdeu - cel care (după Ov. Bârlea) a făurit matca cercetării şi i-a jalonat căile -, această generaţie umple, parcă dintr-o dată, locul rămas gol până atunci cu primele culegeri masive de folclor, realizate după criterii apropiate de cerinţele disciplinei, cu studii monografice, cu cercetări istorice comparatiste şi chiar cu încercări teoretice.

Cele mai bune, cele care se citesc şi astăzi cu folos, stau sub semnul tutelar al lui Hasdeu, fie prin orizontul comparatist foarte larg pe care îl îmbrăţişează, fie prin perspectiva istorică trans-română, pe care el o inaugurează, prin cantitatea materialului investigat, prin îndrăzneala generaţiilor; este vorba, evident, mai mult de nivelul spre care împinseseră disciplina studiile lui Hasdeu, de atmosfera de emulaţie şi profesionalism pe care cercetările sale o determinaseră, decât de influenţa directă a teoriilor şi a ideilor sale, care nu erau toate accesibile elevilor şi apropiaţilor săi" (Mircea Anghelescu).

Literatura populară reprezintă primul moment al literaturii noastre, înainte de apariţia cărţilor scrise în secolul al XVI-lea. Până la traducerea în româneşte a psalmilor şi a scripturii, a consemnării în limba naţională de către cronicari a evenimentelor istorice şi a faptelor domnilor, povestitorii populari, cântăreţii au creat poezia orală, legendele, epica eroică, basmele, baladele şi snoavele, versurile cântecelor lirice ale strigăturilor, ale ghicitorilor şi ale proverbelor.
6 4 6