Răspunsuri

2014-11-06T20:03:11+02:00
Din cele mai îndepărtate timpuri omul s-a călăuzit după anumite legi,reguli care să pedepsească răul i să îndemne către fapte bune! "u rămas peste timpuri aceleai legi esenţiale ale respectului faţă de sine, faţă de alţii( rude, prieteni, persoane mai în v#rstă), legi care s-au transmis din tată-n fiu,din generaţie în generaţie!"stfel, unul dintre scopurile esenţiale pe care ar trebui să i le propunăfamilia i coala este acela de a forma la copii deprinderi morale i manierefrumoase!$nvăţarea bunelor maniere este un proces de lungă durată i are cu at#tmai multă eficienţă cu c#t se face la v#rste mai mici! Freud spunea „copiluleste tal viitorului adult”, deci cele mai importante sunt normele deconduită ale copiilor!De-a lungul vremii s-au alcătuit destule „coduri de maniere elegante”care au devenit colecţii de gesturi formale, multe dintre ele condamnate descurgerea timpului i de sc%imbarea relaţiilor umane! &i totui, politeţea estenecesară în toate ceasurile vieţii noastre! 'a trebuie să vină în primul r#nddinăuntrul nostru pentru a avea drept de manifestare eterioară! oliteţeavine, de fapt, din acel „dinăuntru” moral căruia poporul nostru îi spune„bună-cuviinţă” ori „bun-simţ” i care eprimă respect faţă de omul de l#ngătine, faţă de oameni în genere fără de care nu poate fi concepută demnitateaumană!Dacă se spune că „ ziua bună se cunoate de dimineaţă” tot de atunciîncep să se contureze i cerinţele purtării cuviincioase! "adar, trebuie să îiînvăţăm pe copiii notri (în calitate de părinţi sau educatori) să aplice în practică (la coală, în familie, pe stradă, la spectacole, în vacanţă i oriundealtundeva) toate normele de comportare civilizată, pentru ca aa vor ti să secomporte într-o multitudine de situaţii i vor căpăta încredere pentru a facefaţă altora noi, îi vor dezvolta un simţ al respectului de sine i încredere în propria persoană!
1 5 1