Răspunsuri

2014-11-06T17:46:27+02:00
O masa de exemplu sa lmaureste din ce este facuta 

Cel mai inteligent răspuns!
2014-11-06T19:25:51+02:00
Sticlele sunt materiale amorfe (necristalizate), cu rezistență mecanică și duritate mare, cu coeficient de dilatare mic. La temperaturi mai înalte se comportă ca lichidele subrăcite cu vâscozitate mare. Nu au punct de topire definit. Prin încălzire se înmoaie treptat, până la lichefiere, ceea ce permite prelucrarea sticlei prin suflare, presare, turnare, laminare.Sticlele se obțin, în general, prin topirea în cuptoare speciale a unui amestec format din nisip de (sau de potasiu) și materiale auxiliare. Proprietățile fizice ale sticlelor sunt determinate de compoziția lor.Sticla obișnuită (sticla de sodiu sau potasiu)Sticla de sodiu are compoziția aproximativă 6SiO2·CaO·Na2O. Se întrebuințează la fabricarea geamurilor și a ambalajelor de sticlă. Sticla de potasiu are compoziția  6SiO2·CaO·K2O și este rezistentă la variații de temperatură. Se folosește la fabricarea vaselor de laborator.Cristalul (sticla de plumb)Este o sticlă în care sodiul și calciul au fost înlocuiți cu potasiu și plumb (6SiO2·PbO·K2O) și se caracaterizează prin proprietați de refracție bune și densitate mare. Flintul si ștrasul contin un procent de plumb mai mare decât cristalul. Flintul se folosește pentru prisme și lentile optice.Sticla Jena, Pyrex sau Duran]Prin adăugarea unor cantități mici de Al2O3 sau B2O3 se obțin sticle rezistente la variații bruște de temperatură care se folosesc la fabricarea vaselor de laborator. Au o rezistență chimică mare și un coeficient de dilatare micSe obțin dacă se adaugă în topitură unii oxizi metalici (de Fe,Co,Cr,Cu etc.), care formeaza silicatii colorați. În industria sticlei se utilizează drept coloranți un număr foarte mare de substanțe care se încadrează de obicei în trei categorii: coloranții ionici, coloranții moleculari și coloranții coloidali.Coloranții ionici sunt în general oxizii metalici. De exemplu sticla roșie conține și oxid de cupru, sticla galbenă sulfat de cadmiu, sticla albastră oxid de cobalt, sticla verde oxid de crom, sticla violetă oxid de mangan. Trioxidul de uraniu dă o culoare galben-verde însoțită de o frumoasă fluorescență verde.
1 5 1