Răspunsuri

2014-11-07T08:13:32+02:00
Se bazează pe reconstituirea istoriei subiectului în vederea desprinderii acelor situaţii, împrejurări şi evenimente care puteau avea un efect de maximă importanţă asupra devenirii şi stării lui actuale. Metoda este folosită cu precădere în psihologia personalităţii.                                            
                   
Metoda biografică / anamneza În literatura de specialitate nu se faceîntotdeauna o delimitare clară între anamneză şi metoda biografică. Atât anamneza, cât şi metoda biografică sunt investigaţii retrospective,ăcând apel lamemoria subiectului despre el însuşi sau la memoria altor persoane despre subiectul respectiv.Deosebireaconstă în faptul că anamneza se rezumă la colectarea unor informaţii, în timp cemetoda biografică depăşeşte acest nivel, stabilind corelaţii între faptele înregistrate. Metoda biografică este, astfel, o „hermeneutică” a datelor biografice caracteristice unei persoane.