Răspunsuri

2014-11-06T11:03:00+02:00
Adolescenţa reprezintă perioada de tranziţie dintre strea de copilărie şi starea de maturitate a individului şi debutează cu modificările psiho-fiziologice pe care le antrenează pubertatea. Totodată adolescenţa este o vârstă a derutei, a marilor idealuri, a alteregoului. Adolescentul se află într-o perioadă la care nu se poate iubi fizic decât în privirea persoanelor străine. Mai mult decât atât, acesta are nevoie de un al doilea eu pentru a exista; deocamdată nu e capabil să întrepătrundă relaţii armonioase cu ceilalţi deoarece nu se cunoaşte suficient de bine şi nu e destul de sigur în privinţa propriilor limite corporale şi psihice, trăind relaţiile cu celălalt ca un potenţial pericol. 
Adolescentul este tentat în mod inconştient de o repliere narcisistă asupra propriei persoane.
trebuia in engleza, este indicat obiectu -engleza
Cel mai inteligent răspuns!
2014-11-06T13:18:59+02:00
 Adolescence is the age question of thoughts.we, teens, represent the future of this society.all who are aware of this, strive to learn as well in school, to attend a good school and enter the facultate.Inerent at this age all sorts of questions like: "Who am I?", "Why should I take into account to decide ..?", "what is my purpose in life?" and many more that we will find out the answer later or never. Adolescence is the transition period between childhood and stream ripeness of the individual and starts with psychophysiological changes entailed puberty. Also adolescence is a confusing age, the great ideals of Alter Ego. The teenager is in a period that can not love physically than in eyes of foreigners. Moreover, it needs a second self to exist; yet not able to coalesce harmonious relations with others because it is not known well enough and not quite sure of their physical and mental limits, living relationship with the other as a potential threat. 
  The teenager is tempted unconsciously a narcissistic muster the self
                     
1 5 1