In triunghiul ABC punctele M,N,P sunt mijloacele laturilor BC ,AC respectiv AB si AM intersectat cu BN intersectat cu CP = G.Daca AG=6cm,CP=9cm si BN=7,5 cm,atunci aflati:a)lungimile segmentelorGM,GNsi GP b)lungimile segmentelor AG,BG si CG

1
Am nevoie urgent!!!!!!!!!
Am rezolvatoo

Răspunsuri

2014-03-08T15:16:28+02:00
A)GM=?=>AG:2=6:2=3
GN=7,5:3=2,5
GP=9:3=3
b)AG=6cm
BG=7,5-2,5=5cm
CG=9-3=6cm
2 5 2