Răspunsuri

2014-11-05T17:19:15+02:00
Tratatul de la Paris din 1920 a fost o recunoaştere de către principalele puteri aliate (Franţa, Regatul Unit, Italia), a unirii Basarabiei cu România. Notă: Japonia nu a ratificat imediat tratatul.
 Pe 9 aprilie 1918 (pe stil vechi 27 martie 1918), în timpul haosului Războiului civil rus, legislatura basarabeană (Sfatul Ţării) a votat în favoarea unificării cu România cu 86 voturi pentru, 3 împotrivă şi 36 abţineri.
 Tratatul de pace de la Paris de pe 28 octombrie 1920, a recunoscut oficial unirea Basarabiei cu România. Uniunea Sovietică nu a recunoscut niciodată această unire, chiar dacă a mimat ulterior unele negocieri în această privinţă cu România.


  
  (28 octombrie 1920)
Imperiul britanic, Franţa, Italia, Japonia, principalele puteri aliate, şi România:
Considerînd că în interesul păcii generale în Europa trebuie asigurată încă de pe acum în Basarabia o suveranitate care să corespundă aspiraţiilor populaţiunii şi să garanteze minorităţilor de rasă, religiune sau limbă protecţiunea ce le este dorită;
Considerînd că din punct de vedere geografic, etnografic, istoric şi economic unirea Basarabiei cu România este pe deplin justificată;
Considerînd că populaţiunea Basarabiei a manifestat dorinţa de a vedea Basarabia unită cu România;
Considerînd, în sfîrşit, că România, din propria ei voinţă doreşte să dea garanţii sigure de libertate şi dreptate, fără deosebire de rasă, de religiune sau de limbă, conform cu tratatul semnat la Paris la 9 decembrie 1919, locuitorilor atît ai vechiului Regat al României, cît şi al teritoriilor de curînd transferate;
Au hotărît să încheie tratatul de faţă şi au desemnat ca plenipotenţiari ai lor, sub rezerva facultăţii de a dispune înlocuirea lor pentru semnătură; [...]
Care s-au înţeles asupra stipulaţiunilor următoare:
Art. 1. Înaltele Părţi Contractante declară că recunosc suveranitatea României asupra teritoriului Basarabiei, cuprins între frontiera actuală a României, Marea Neagră, cursul Nistrului de la gura sa pînă la punctul unde este tăiat de vechiul hotar dintre Bucovina şi Basarabia, şi acest vechi hotar.
1 5 1