Răspunsuri

2014-11-05T20:27:04+02:00
REZOLVĂRI Enunţurile şi formulele conexe, pentru cele mai importante 15 legi ale fizicii clasice, considerate obligatoriu de ştiut de către orice inginer. 1. Principiile mecanicii clasice a. Principiul inerţiei Un punct material îşi păstrează starea de repaus sau de mişcare rectilinie şi uniformă atâta timp cât asupra lui nu acţionează nici o forţă. b. Principiul fundamental Dacă asupra unui punct material acţionează o forţă atunci acea forţă îi va imprima o acceleraţie care are aceeaşi direcţie şi acelaşi sens cu forţa iar mărimea acceleraţiei este egală cu raportul dintre mărimea forţei şi masa acestuia: mFa  c. Principiul acţiunii şi al reacţiunii Dacă un corp acţionează asupra altui corp cu o forţă F12 (numită forţă de acţiune), cel de-al doilea corp acţionează şi el asupra primului cu o forţă F21 (numită forţă de reacţiune) de aceeaşi mărime şi pe aceeaşi direcţie, dar de sens contrar: FF 2112  d. Principiul independenţei acţiunii forţelor Dacă asupra unui punct material acţionează simultan mai multe forţe, atunci fiecare forţă va imprima punctului material propria acceleraţie independent de acţiunea celorlalte forţe iar punctul material va avea o acceleraţie egală cu suma vectorială a acceleraţiilor tuturor forţelor. e. Principiul determinismului Starea de mişcare a unui punct material este perfect determinată dacă se cunosc simultan poziţia şi impulsul acestuia. f. Principiul relativităţii din mecanica clasicăToate legile mecanicii sunt aceleaşi în orice sistem de referinţă inerţial (sistem aflat în repaus sau în mişcare rectilinie şi uniformă faţă de sistemul de referinţă considerat).