Despartiti an silabe urmatoarele cuvinte si aratati ce reguli ati aplicat:
acru,arta,cupru,leoaica,roua,activ,atlet,evlavie,maica,ticsit,aierian,cadru,examen,obraz,ungher,african,cinste,idee,ploaie,utilizare,agronom,constructor,anger,punctuatie,veghe.
Va rog ajutatima!

2

Răspunsuri

Cel mai inteligent răspuns!
2014-11-04T18:36:38+02:00
A-cru,ar-ta,cu-pru,le-oai-ca,,ro-ua,ac-tiv,at-let,e-vla-vi-e,mai-ca,tic-sit,a-ie-ri-an,ca-dru,e-xa-men,o-braz,un-gher,a-fri-can,cin-ste,i-de-e,ploa-ie,u-ti-li-za-re,a-gro-nom,con-struc-tor,an-ger,punct,u-a-ti-e,ve-ghe. Regulile folosite:   1. O CONSOANĂ ÎNTRE DOUĂ VOCALE trece  în silaba următoare; 2. DOUĂ CONSOANE ÎNTRE DOUĂ VOCALE   la despărţirea în silabe se despart şi ele, prima  consoană trece în silaba dinainte, iar a doua consoană la silaba următoare. 3. TREI SAU MAI  MULTE CONSOANE ÎNTRE  DOUĂ VOCALE, la despărţirea în silabe prima consoană se duce la silaba  dinainte, iar celelalte două trec la silaba următoare. 4. DOUĂ VOCALE ÎN HIAT se despart între ele, făcând parte din silabe diferite.
157 4 157
Daca te-am ajutat te rog sa dai clik pe multumesc si/sau cel mai bun raspuns.Pup si mersi:*
2014-11-04T18:43:15+02:00
A-cru
ar-ta
cu-pru
le-oai-ca
ro-ua
ac-tiv
at-let
ev-la-vi-e
mai-ca
tic-sit
a-e-ri-an
ca-dru
e-xa-men
o-braz
un-gher
a-fri-can
cin-ste
i-de-e
ploa-ie
u-ti-li-za-re
a-gro-nom
con-struc-tor
in-ger
prunc (Nu se desparte in silabe)
ve-ghe
   Sper ca ti-am fost de folos. ;) Scuze, dar nu am mai avut timp sa scriu regulile ;)
36 3 36