Răspunsuri

2014-11-04T18:51:45+02:00
În istoria romaneasca, Evul Mediu (epoca mijlocie) a fost perioada dintre antichitate și epoca modernă. Perioada medievală este de asemenea subdivizată în trei perioade: evul mediu timpuriu, evul mediu mijlociu și evul mediu târziu. La nivel global, mai este denumit și perioada post-clasică. Depinzând de continent, această epocă a început în anii 200-600, și s-a încheiat în 1500-1700. Civilizații clasice majore că Regatul Han, Imperiul Roman de Apus, Imperiul Gupta și Imperiul Sassanid au căzut în secolele III-VII. Epoca s-a caracterizat prin invazii din Asia Centrală, dezvoltarea a trei mari religii: Creștinismul, Islamul și Budismul, precum și amploarea contactelor comerciale și militare dintre civilizații.Evul Mediu este unul dintre cele trei epoci majore: Antichitatea clasică, Evul Mediu și Epoca modernă. Scriitorii medievali au divizat istoria în perioade ca "cele șase epoci" sau "cele patru imperii", considerând că în timpul lor avea să vină sfârșitul lumii. Când fac referire la timpurile lor, ei le denumesc ca fiind "moderne". În 1330, umanistul și poetul Petrarca a denumit perioada pre-creștină ca fiind "antiqua" (antică), iar perioada creștină a denumit-o "nova' (nou).cucerirea Constantinopolului de către turci în 1453 sau reforma protestantă din 1517 au fost considerate ca fiind evenimente ce marchează încheierea evului mediu.Evul Mediu Târziu a fost marcat  de dificultăți și calamități incluzând războaiele, foametea și ciuma.Manorialismul a organizat structurile sociale, țăranii primind loturi de pământ în schimbul prestării serviciilor de muncă către nobili, iar în cadrul feudalismului, cavalerii și nobilii cu staturi sociale joase prestau servicii militare către nobilii cei mai bogați în schimbul terenurilor și statuturilor sociale.

1 5 1