Am si eu nevoie de un eseu la tehnologie , cu tema "biodegradabile" dupa urmatoarele structuri
-fenomen de biodegradare
-tipuri de materiale biodegradabile
-consecinte asupra poluarii
-masuri de protejare a mediului impotriva poluarii cu materiale plastice.

2

Răspunsuri

2014-11-04T09:32:05+02:00
Biodegradarea este fenomenul prin care o substanta se descompune natural cu ajutorul unor microorganisme, din descompunerea acesteia rezultand alte substante inofensive Biodegradarea reprezinta acea caracteristica esentiala a substantelor organice care face posibile atat procesul de epurare natural, cat si epurarea biologica, si se refera la capacitatea unei substante organice de a se modifica din punct de vedere chimic sub actiunea microorganismelor.
Biodegradarea cuprinde mai multe niveluri :
a.-biodegradarea primara, reprezinta transformarea minim necesara pentru schimbarea identitatii unei substante ; 
b.-biodegradarea partiala, presupune desfasurarea unei succesiuni de transformari, fara a avea loc trecerea completa a substantei organice in compusi minerali ; 
c.-biodegradarea acceptabila, consta in suma transformarilor minime necesare pentru a face sa dispara acele caracteristici care nu sunt de dorit la substanta organica respectiva (capacitatea de spumare, la agentii tensioactivi, sau culoarea la coloranti etc.) ; 
d.- biodegradarea totala, reprezinta transformarea totala in oxizii elementelor ce compun substanta supusa biodegradrii si biomasa (rezultata in urma proceselor metabolice ale microorganismelor). 
Un produs este biodegradabil atunci când se transformă, se descompune şi se elimină total în mod natural. 
Procesele prin care substantele organice sunt decompuse in elemente in urma digerarii de catre microorganisme se numesc: biodegradare aeroba, respectiv biodegradare anaeroba
BIODEGRADAREA AEROBA (Compostarea)
Compostarea, reprezintă tehnica de transformare a deşeurilor organice în îngrăşăminte, cuprinzând totalitatea transformărilor microbiene, biochimice şi fizice pe care le suferă deşeurile vegetale sau animale de la starea lor iniţială şi până când ajung în diferite stadii de humificare, stare calitativ superioară diferită stării iniţiale. Compostarea, ca şi depozitarea sau incinerarea, aparţine procedeelor clasice de tratare a deşeurilor. Este o metodă de tratare ecologică utilă deoarece partea biodegradabila din deşeuri, care reprezintă în jur de 50% din totalul deşeurilor casnice, poate fi reintrodusă în ciclul natural. Pentru asigurarea unor conditii de compostare optime trebuie urmariti unii parametrii precum temperatura,umiditatea masei organice, concentratia de oxigen, porozitatea materialului, continutul de carbon si de azot din deseu.
TRANSFORMAREA DEŞEURILOR BIODEGRADABILE ÎN COMPOST
Toate deşeurile biodegradabile: menajere, dejecţii animale, resturi vegetale, deşeuri din industria alimentară, ajung pe o cale sau alta într-o fază de putrefacţie în care reprezintă un îngrăşământ natural ecologic deosebit de preţios.
2014-11-04T09:55:41+02:00