Răspunsuri

2014-11-03T22:09:26+02:00
O consoana intre doua vocale trece la silaba urmatoare
Doua consoane intre doua vocale trec, prima, la silaba dinainte si, a doua, la silaba urmatoare
Trei sau mai multe consoane intre doua vocale trec, prima, la silaba dinainte si, celelalte, la silaba urmatoare
Doua vocale alaturate trec, prima, la silaba dinainte si, a doua, la silaba urmatoare
5 3 5
Cel mai inteligent răspuns!
2014-11-03T22:27:30+02:00
REGULILE DESPĂRŢIRII CUVINTELOR ÎN  SILABE 
1. O CONSOANĂ ÎNTRE DOUĂ VOCALE 
trece în silaba următoare; ma-să; pă-du-re; u-ti-li-za-re; Această regulă  se aplică şi în următoarele situaţii: 
a) dacă înaintea consoanei sau după ea se află un  diftong sau un triftong, la despărţirea în silabe consoana trece în silaba următoare: pâi-ne; stro-pea-lă; cre-ioa-ne; 
b) litera x este considerată  ca o singură consoană şi trece în silaba următoare atunci când se află între  două vocale: a-xă; e-xa-men; e-xer-ci-ţiu; 
c) atunci când  între cele două vocale se află literele ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi, care  redau o singură consoană, acestea trec în silaba următoare: ve-che; în-ger;  ve-he; un-gher;

2. DOUĂ CONSOANE ÎNTRE DOUĂ VOCALE 

La despărţirea în silabe se despart şi ele, prima consoană trece în silaba dinainte, iar a doua consoană la silaba următoare: ar-tă; ac-tiv; tic-sit; mun-te; un-ghi-e; 
Excepţie: 
Dacă în grupul de două consoane, a doua este l sau r, iar prima este b, c, d, f, g, h, p, t, v, despărţirea în silabe se face înaintea întregului grup, adică cele două consoane fac parte din aceeaşi silabă: 
o-braz: o-blu: co-dru: a-flu-ent; a-fri-can: 
a-gra-fa; pe-hli-van: su-ple-ţe: pa-tru: 
co-vrig: e-vla-vi-e:

3. TREI SAU MAI  MULTE CONSOANE ÎNTRE  DOUĂ VOCALE 
La despărţirea în silabe prima consoană se duce la silaba  dinainte, iar celelalte două trec la silaba următoare. 
as-tru; mon-stru; con-struc-tor; 
Excepţie: 
In cazul grupurilor de consoane lpt, mpt,  nct, ncţ,  ncş, ndv, rct, rtf, stm, despărţirea se face după a doua consoană din grup: sculp-tu-ră; somp-tu-os; linc-şii;  punc-taj;   func-ţi-e; arc-tic; jert-fa; ast-ma-tic; sand-viş; 
4.

DOUĂ
VOCALE ÎN HIAT 
Se despart între ele, făcând parte din silabe diferite: a-er; a-le-e; po-e-zi-e;  
Atenţie! 
■când o vocală este urmată de un diftong sau de un triftong despărţirea  se face înaintea diftongului sau a  triftongului: 
 plo-uă; le-oai-că; 
       dif.    trif. 
 fra-ier; su-iau; du-ios; 
 dif.           trif.      dif. 
 poa-ie; stea-ua; 
 dif. dif.     dif. dif.
9 4 9