Răspunsuri

2014-11-04T21:50:57+02:00
Ahile, conform mitologiei grecești, erou în războiul dintre greci și troieni care a durat timp de zece ani, avea un punct slab, unde putea fi atacat și învins. Există un alt război care se desfășoară în univers de mii de ani. Avem și noi un punct slab, în care vrăjmașul neamului omenesc ne poate ataca. Locuitorii Troiei erau fascinați de uriașul cal de lemn pe care grecii îl lăsaseră afară, la porțile cetății. În ciuda avertizărilor bătrânilor din Troia, ei au propus: "Haideți să aducem calul înăuntrul cetății și să vedem ce este cu el." După ce calul a fost adus înăuntru, soldați greci au ieșit noaptea din el, au deschis porțile cetății și astfel, prin această amăgire, au cucerit cetatea. "Chiar cei aleși" se află într-un pericol asemănător. Schema sfârșitului lumii făcută de Hristos în Matei 24 aduce în prim plan un aspect serios al amăgirii finale. Isus le-a spus ucenicilor: "Băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Fiindcă vor veni mulți în Numele Meu, și vor zice: 'Eu sunt Hristosul!' Și vor înșela pe mulți" (vers. 4, 5).  Vom putea noi să facem deosebirea dintre adevăratul Hristos și cel fals? Acest război care durează de atâta timp implică întregul univers, și calul troian al amăgirii care a fost adus în grădina Edenului a fost doar începutul unei amăgiri finale sofisticate. Avem extraordinara vestire făcută de cei trei îngeri din Apocalips 14, plus aceea a îngerului al patrulea din capitolul 18: "A căzut, a căzut Babilonul cel mare!" De-a lungul istoriei biblice Babilonul nu a ajutat niciodată Israelul. În zilele ucenicilor, când biserica a devenit noul "Israel," i s-a cerut din nou să se dedice pe deplin Domnului, dar a existat mereu pericolul infiltrării din Babilon.