Răspunsuri

2014-11-03T21:29:28+02:00
*Constantin Mavrocordat 1711 – 1769 – a fost domnitor în Țara Românească de șase ori și în Țara Moldovei de a patru ori. În anul 1735 eliberează țăranii dându-le dreptul să se mute de pe o moșie pe alta, libertatea țăranii și-o puteau cumpăra cu 10 lei care trebuiau plătiți boierului. Tot în anul 1735 o altă reformă a fost cea fiscală. A desființat impozitile indirecte ca ”văcăritul” și ”pogonăritul” și introduce taxa generală de 10 lei pe an, care putea fi plătită în patru rate. Eliberează țăranii din șerbie în Țara Românească în 1746 și Țara Moldovei în 1749. A sprijinit câteva școli și a cerut preoților să știe româna. A obligat să fie tipărite cărți bisericești în limba română.
28 4 28