O substanta organica cu masa de 7,2g a fost supusa arderii in oxigen. Ca rezultat s-au format 10,8g apa,iar oxidul de carbon (IV) a fost barbotat prin apa de var Ca(OH)2 ,dupa care s-a format un precipitat cu masa de 50g . Densitatea vaporilor substantei organice in raport cu aeru este 2,483. Stabileste formula substantei organice.?

1

Răspunsuri

2014-11-02T22:38:24+02:00
Ştiind densitatea în raport cu aerul putem afla masa substanţei organice:

 \frac{masa \ compus}{29} = 2.483 => masa \ compus = 72 \ grame

Din moment ce masa compusului este 72 grame iar în cerinţă ni se spune că 7.2 grame sunt supuse arderii, înseamnă că acolo se află doar 0.1 moli de compus.

Calculăm câţi moli reprezintă cele 10.8 grame de apă:

 \frac{10.8}{18} = 0.6 \ moli \ H_2O \ rezultati

Barbotarea prin apa de var a CO2:

Ca(OH)_2 + CO_2 -> CaCO_3 + H_2O

Masa CaCO3 (precipitatul format) = 100 grame

din 1 mol CO2 se formează ..................... 100 grame precipitat (CaCO3)
din X moli .............................................. 50 grame

x= 50/100 = 0.5 moli CO2

Până acum, ştim că din reacţia de ardere au rezultat 0.6 moli H2O, 0.5 moli CO2 şi au fost introduşi 0.1 moli compus. Înmulţim aceste valori cu 10, ca să scăpăm de virgule, şi avem reacţia:

CxHy + O2 -> 5CO2 + 6H2O

Au rezultat 5 atomi de carbon, deci tot 5 trebuie să şi intre => x=5
Au rezultat 12 atomi hidrogen => y=12

=> compusul este C5H12 (pentan)


 
1 5 1