Răspunsuri

2014-11-02T21:16:58+02:00
Se impart in silabe asa:
a-ri-pioa-re
do-reau
i-ni-mioa-ra
la-cra-mioa-ra
 am subliniat triftongii
100 4 100
Cel mai inteligent răspuns!
2014-11-02T21:18:12+02:00


Aripioara-(I) semivocala triftongul ioa

doreau-(u) semivocala triftongul eau

inimioara-(I) semivocala triftongul ioa

lacramioara-(I) semivocala triftongul ioa

97 4 97