Răspunsuri

2014-11-02T20:52:24+02:00
Importanţa lecturii pentru copii                                                  „Cartea este un ospăţ al gândurilor la care oricine este poftit”. De altfel, cartea este o comoară fără de preţ, în care îşi adună cele mai frumoase gânduri, ca alţii să le poată folosi în voie.              Alegerea cărţilor potrivite este doar un prim pas. Al doilea pas şi tot atât de important este deprinderea lecturii, obţinerea eficienţei ei maxime în urma citirii unei cărţi.              Importanţa lecturii este evidentă şi mereu actuală. Lectura este un instrument care dezvoltă posibilitatea de comunicare între oameni, făcându-se ecoul capacităţilor de gândire şi limbaj. Lectura elevilor este un act intelectual esenţial, care trebuie îndrumat şi supravegheat de şcoală şi familie.              Importanţa lecturii este dată de aspectele educative pe care le implică:-         aspectul cognitiv: prin lectură elevii îşi îmbogăţesc cunoştinţele despre lume, despre realitate;-         aspectul educativ: lectura contribuie esenţial la educarea copiilor în dimensiunile etice şi estetice;-         aspectul formativ constă în faptul că lectura are drept consecinţă formarea şi consolidarea deprinderilor de muncă intelectuală, dezvoltarea gândirii, a imaginaţiei, a capacităţii de exprimare corectă şi expresivă.
Finalităţile lecturii la şcolarul mic sunt următoarele:          -    consolidarea  deprinderii de citire corectă, fluentă, conştientă şi expresivă;            -    formarea şi dezvoltarea gustului pentru lectură;-         lărgirea ariei de informaţie a elevilor;-         creşterea interesului pentru cunoaşterea realităţii, în general;-         îmbogăţirea şi dezvoltarea sentimentelor într-o gamă complexă;-         cunoaşterea şi dezvoltarea sentimentelor într-o gamă complexă;-         cunoaşterea şi înţelegerea valorilor etice;-         cultivarea sentimentelor, convingerilor şi comportamentelor morale;-         definirea şi aprecierea valorilor morale;-         formarea discernământului etic;-         dezvoltarea gustului estetic, cultivarea faptelor estetice;-         îmbogăţirea şi activizarea vocabularului, dezvoltarea capacităţii de exprimare;-         stimularea capacităţii creative;-         formarea idealurilor etice şi estetice;-         dezvoltarea capacităţii de a gândi şi de a se exprima în conexiuni interdisciplinare;-         lărgirea orizontului imaginativ, al capacităţii de imaginare a unor universuri posibile, ca anticipare a lumii viitorului.