Trebuie sa traduc urmatorul text:
Civitas valida erat, sed penuria mulierum magna erat. Romulus Neptuno Iudos parat.Vicinos Sabinos vocat in civitatem. Spectaculi tempus venit. Eo mentes Sabinorum erant.Romani puellas vicinorum rapiunt. Parentes virginum fugiunt.
Longum bellum incipiet. Tunc Sabinae bello interveniunt et parentes et viros implorant. Sabini cum Romanis pacem faciunt et Romani duos reges, Tatium Sabinum et Romulum habebunt.

1

Răspunsuri

2014-11-03T19:11:55+02:00
Acesta este orașul care a fost puternic, dar lipsa unei femei a fost foarte mare . Joacă Romulus Neptun se pregăteau . Vecinii Lazio solicită, în oraș . A venit vremea . În timpul fetele romane erau vecini profite mintea sabinilor . Fete Părinți fugă . Război lung va începe . Apoi Sabine război intervină și să implore părinți și soți . Ei fac pace cu romanii , sabinilor și romanii cei doi regi , Romulus și Tatius Sabinus , ei vor recupera .
Nu este scris chiar corect, dar este tradus motamo..