Răspunsuri

2014-11-02T12:05:04+02:00
  In Europa nordica clima este subpolara, in Europa sudica este clima mediteraneana(subtropicalA); temperatura medie anuala este de 17-18C In sud, iar in nord are valoriintre 0 si 4C; cantitatea anuala a precipitaiilor este de 700-1200mm In sudul Europei side 200-3 00 mm In nordul Europei. Muntii Alpi s-au format in timpul orogenezei alpine, pe cand Muntii Scandinaviei s-auformat In orogeneza caledoniana; Alpii sunt mutt mai inalti dec?t M-tii Scandinaviei(4807 in Mt. Blanc, fat? de 2469 m In Vf.Gaidhopiggen); ambele unit?ti montane aurelief glaciar.3 deosebiri:  Nordul Europei are un climat subpolar spre deosebire de Sudul Europei care are climatmediteranean;in Nordul Europei bat vanturi reci polare, jar in Sudul Europei bat v?nturi regionale:mistralul, bora;amplitudinea termica este mai mare In Europa Nordica decat in Europa Sudica;temperatura medie anuala este mai scazuta in Europa Nordica, In jur de 0?C, decat InEuropa Sudica unde este de 10-15?C.2 deosebiri: a) Muntii Alpi au altitudini mai mari (peste 4000 m.) iar  MuntiiScandinaviei au altitudini mai reduse (sub 2000 m.); b) Muntii Alpi sunt munti noi, formati In orogeneza alpina, iar muntii Scandinaviei suntmunti vechi, formati in orogeneza caledonian? (2500 m);1 asemanare: atat Munii Alpi, cat si Muntii Scandinaviei s-au format prin incretire.2 deosebiri: a) Muntii Carpati sunt mai noi, formati in orogeneza alpina, iar  MuntiiUrali sunt mai vechi, formati In orogeneza hercinica; b) Muntii Carpati au o desf?suraresub forma de arc, iar Muntii Urali au o desf?surare liniar? (nord?sud); o asemnare: at?tMuntii Carpati, cat si Muntii Urali s-au format prin Incretire.2 deosebiri: a) Campia Padulu l este de origine fluvio-lacustra, iar  Campia Europei deEst este o c?mpie formata prin eroziunea unor podiuri vechi; b) C?mpia Padului are osuprafata plana, iar C?mpia Europei de Est prezinta denivel?ri datorate structurii podisurilor vechi si actunii ghetarilor; o asem?nare: ambele c?mpii au un relief cualtitudini reduse.1 asemanari de relief: in ambele zone este prezent relieful glaciar si fluvial;deosebiri de relief: relieflul muntos din peninsula Scandinavica s-a Inaltat in timpulorogenezei caledoniene, find foarte vechi (2500 m), iar cel din peninsula Iberica s-ainalat in timpul orogenezei hercinice si alpine;altitudinile sunt mai mici in Scandinavia, sub 3000 m, fata de cele din peninsula Ibericaunde depasesc 3000 m.1 asem?nare climatica intre Europa Centrala si Europa Estica :? ambele regiuni au oclim? temperata;deosebiri climatice:? Europa Central? se afl? si sub influenta oceanic?, mai umed?, iar Europa Estic? sub influenta maselor de aer continentale, mai uscate;? In Europa Central? bat V?nturile de Vest, umede, iar in Europa Estic? v?ntul geros,criv?tul actioneaza pe un areal foarte mare;? din punct de vedere pluvial Europa Central? beneficiaz? de o cantitate mai mare de precipitatii fata de cea Estic? caracterizat? prin ariditate.Deosebiri: In Italia se int?lneste clima mediteraneana, cu veri secetoase si calde si ierni ploioase si blande;
Mama,cum ai avut rabdare sa scrii atat???
Comentariul a fost şters
de ce sa nu am imi place geografia