Un amestec de doi alcooli monohidroxilici saturati formeaza in reactia cu sodiul 179.2 l de hidrogen.cunoscand ca volumul de hidrogen degajat de alcoolul superior B este cu 22.4 l mai mare decat cel degajat de alcoolul inferior A si ca alcoolul inferior A are raportul de masa C:H:O=12:3:8 iar alcoolul superior B are raportul de masa C:H:O=9:2:4,se cere compozitita procentuala de masa a amestecului de alcooli.

1

Răspunsuri

2014-11-01T17:06:18+02:00
Raportul de masă pentru alcoolul A este C:H:O=12:3:8. Ştim că este un alcool monohidroxilic, deci trebuie să conţină un singur atom de oxigen în moleculă. Atomul de oxigen are masa egală cu 16, deci trebuie să înmulţim cu 2 acel raport de masă de mai sus ca să obţinem 16 grame la oxigen. Înmulţind cu 2, raportul o să fie C:H:O = 24:6:16.

Împărţim fiecare valoare la masa elementului respectiv:

 \frac{24}{12} =2; \  \frac{6}{1}=6; \  \frac{16}{16} =1

Rezultă că alcoolul A are formula moleculară: C_2H_6O (etanol).

Aceeaşi metodă folosim şi pentru al doilea alcool, care este C_3H_8O (propanol)

xCH3-CH2-OH + xNa -> xCH3-CH2-ONa + 0.5*x H2
yCH3-CH2-CH2-OH + yNa -> yCH3-CH2-CH2-ONa + 0.5*y H2

(x= număr moli etanol; y= număr moli propanol)

Calculăm câţi moli de H2 reprezintă cei 179.2 L H2:
\frac{179.2}{22.4} = 8 \ moli H2

De aici scoatem prima ecuaţie:
0.5x + 0.5y = 8

Ştim că alcoolul superior (propanolul) formează cu 22.4 L mai mult H2 (deci un mol), ceea ce se poate scrie:
0.5x + 1 = 0.5y 

Avem două ecuaţii cu 2 necunoscute şi îl aflăm pe x şi y.

x= 7 moli etanol
y= 9 moli propanol

M etanol = 46 grame
M propanol = 60 grame

7 moli etanol = 46*7 grame = 322 grame
9 moli propanol = 60*9 grame = 540 grame

=> amestecul are masa de 322+540 = 862 grame

862 grame amestec .................. 322 grame etanol
100 grame amestec .................. x

x= 37.35% etanol
100-37.35 = 62.65% propanol
3 5 3