Răspunsuri

2014-11-01T12:43:23+02:00
Familie lexicală, sau Familie de cuvinteDefiniție: Familia lexicală reprezintă totalitatea cuvintelor înrudite ca sens, formate de la același cuvânt de bază și având același radical. Ea este formată din cuvântul de bază, cuvintele derivate, cuvintele realizate prin compunere și prin schimbarea valorii gramaticale.a) Cuvântul de bază este cuvântul de la care se pornește în alcătuirea unei familii lexicale.b) Radicalul este elementul comun care se întâlnește la cuvintele ce formează o familie lexicală.Notă:Radicalul poate fi identic sau nu cu termenul de bază:bun - bunic - străbuniccuv. de bază- radical - radicalmuncă(cuv. de bază) - muncitor ( radical)Radicalul poate conține alternanțe fonetice: floare - florarc) Cuvintele derivate sunt cuvinte formate cu ajutorul prefixelor sau/și al sufixelor lexicale: Exemlpe: grădină - cuvânt de bazăgrădinar - grădin + suf. -argrădinăreasa - grădin + suf.-ar + suf.-easăgrădinăresc - grădin + suf. -ar + suf. -escgrădinărit - grădin + suf. -ar + suf. -itgrădiniță - grădin + suf. -ițăpădure - pădurar - pădurice - păduros - (a) împăduri - (a) reîmpăduri