Răspunsuri

2014-10-31T20:34:21+02:00
A) 5x+3(x-6)=7x+13
5x+3x-18-7x-13=0
x-31=0
x=31
b) 6x+4(x-8)=9x+21
6x+4x-32-9x-21=0
x-53=0
x=53
c) 5(x-7)-2x=x-41
5x-35-2x-x+41=0
2x+6=0
2x=-6
x=-3
d) 7(x-9)-4x=x-39
7x-63-4x-x+39=0
2x-24=0
2x=24
x=12
e) 4(x+5)-3(x-3)=2(x+15)
4x+20-3x+9-2x-30=0
-x-1=0
-x=1
x=-1
f) 5(x+2)-4(x-2)=3(x+8)
5x+10-4x+8-3x-24=0
-2x-6=0
-2x=6
x=-3
g) 2[15+3(x-1)]=4(x+7)
2(15+3x-3)=4x+28
2(12+3x)-4x-28=0
24+6x-4x-28=0
2x-4=0
2x=4
x=2
h) ultima mai scrio odata ca nu inteleg cei cu parantezele
2014-10-31T21:33:28+02:00
A) 5x+3(x-6)=7x+13
5x+3x-18-7x-13=0
x-31=0
x=31
b) 6x+4(x-8)=9x+21
6x+4x-32-9x-21=0
x-53=0
x=53
c) 5(x-7)-2x=x-41
5x-35-2x-x+41=0
2x+6=0
2x=-6
x=-3
d) 7(x-9)-4x=x-39
7x-63-4x-x+39=0
2x-24=0
2x=24
x=12
e) 4(x+5)-3(x-3)=2(x+15)
4x+20-3x+9-2x-30=0
-x-1=0
-x=1
x=-1
f) 5(x+2)-4(x-2)=3(x+8)
5x+10-4x+8-3x-24=0
-2x-6=0
-2x=6
x=-3
atata stiu
ma poti ajuta la alt exercitiu?
Cred
iti dau mesaj in privat cu exercitiu
a) x+3 supra 7 - 21 supra 2= x supra 2-5
b) x+7 supra 9 -11 supra 2=x-3 supra 2
c) 3x-2 supra 5-x-7 supra 2=2x supra 5+34 supra 5
d) x-3(x+3) supra 5 -10 supra 10=x supra 5+41 supra 2