Aratati pe ce silaba se pune corect accentul in cuvintele de mai jos : antic ; duminica ; ianuarie ; regizor ; bolnav ; dusman ; jilav ; sever ; character ; editor ; matur ; transistor ; debut ; fenomen ; penurie ; veriga

1

Răspunsuri

2014-10-31T06:45:59+02:00
An-tic accent pe prima silaba
du-mi-ni-ca accent pe prima silaba
ia-nu-a-ri-e accent pe a doua silaba
re-gi-zor  accent pe a doua silaba
bol-nav accent pe a doua silaba
dus-man accent pe a doua silaba
ji-lav accent pe prima silaba
se-ver accent pe prima silaba
ca-rac -ter accent pe a doua silaba
e-di -tor accent pe a doua silaba
ma-tur accent pe a doua silaba
tran-sis-tor accent pe prima si a doua silaba
de-but accent pe a doua silaba
fe-no-men accent pe prima si a doua silaba
pe-nu -ri-e accent pe a doua silaba
ve-ri-ga accent pe a doua silaba
94 4 94