Calculati:
(1+2x2 la puteria 2 x2 la puteria a 4):(2 la puteria 7 +1)
[(3 la puteria 3) totul la puteria 12 :3 la puteria2 si 5-56]:5
8 la puteria 16 :(2x2 la puteria 4 x2 la puteria 10) totul la puteria3 -2 la puteria1 -2 la puteria0
10 la puteria2 x[4+5x3 la puteria2 -2 la puteria5 +4 la puteria3x(49-3 la puteria2):2 la puteria3]
[7x(14-2x7):2]totul la puteria2
(10 la puteria2 -8 la puteria2):6:2+1 la puteria2003

Va rog mult!

1
[(3 la puteria 3) totul la puteria 12 :3 la puteria2 si 5-56]:5.nu inteleg de la "si 5-56"