Care sunt punctele de referinta ale unui eseu structurat cu una dintre urmatoarele teme:

-idei si atitudini in construirea imaginii familiei/ a unui personaj in textele studiate

-un motiv/motive literar/literare in textele care au ca tema familia

1

Răspunsuri

2014-03-02T20:57:59+02:00
− să respecți structura discursului de tip argumentativ: formularea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri;− să ai conținutul adecvat argumentării pe o temă dată: formularea ipotezei/a propriei opinii față de problematica pusă în discuție, enunțarea și dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente; − să respecți normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie si de punctuație) și limitele de spațiu indicate.
2 4 2