Răspunsuri

2014-10-30T20:36:04+02:00
Despre Vasile Lupu -
1)  Înăspreşte fiscalitatea, obţinînd astfel mari venituri;
2)menţine, cu bani, bunăvoinţa Porţii, întreţine o armată relativ numeroasă şi un fast deosebit la Curtea Domnească.
3) reface curţile domneşti din Iaşi şi Suceava, întreţine şi reface cetăţile.
4)dăruieşte importante sume de bani Patriarhiilor din Constantinopol şi Ierusalim şi mănăstirilor de la Muntele Athos.
5)din inițiativa lui Vasile Lupu este înființată Academia slavo-greco-latină la Iaşi, supranumită şi “Colegiul vasilian”
6)Prin „Pravila lui Vasile Lupu”, Ţara Moldovei a trecut de la dreptul nescris („obiceiul pămîntului”), la cel scris. Acesta a fost primul cod moldovenesc de legi, alcătuit în baza prelucrării normelor de drept romano-bizantine.
7)ridică biserica Stelea la Tîrgoviște.
8) stabileşte o alianţă cu hatmanul cazacilor zaporojeni, Bogdan Hmelniţki.

MATEI BASARAB-
1)ridică biserica de la Soveja.
2) A fost un adevarat    protector al culturii, sprijinitor al ortodoxiei, militând pentru păstrarea nealterată a tradiției ortodoxe.
3)A ridicat din temelie peste 30 de biserici la care se adaugă refacerea multor altora, atât în țara, unde l-a depășit cu mult chiar si pe Ștefan cel Mare
4) a fost cel care a adus o contribuție majoră în înlocuirea limbii slavone cu cea românească, în viața oficială, religioasă și civilă.
5)El a introdus prima legislație scrisă: "Pravila mică" (tipărită la mănăstirea Govora, 1640)
6)a fost inițiatorul și comandantul general al Ligii antiotomane, constituită din Țările Române, Polonia și Rusia
7)a reconstruit Episcopia Buzăului
8)A terminat de asemenea construcția Mănăstirii Sfinții Voievozi