Răspunsuri

2014-10-30T18:26:03+02:00
(a-b-c)²=(a-b-c)(a-b-c)=a²-ab-ac-ab+b²+bc-ac+bc+c²=a²+b²+c²-2ac-2ab+2bc