Despartiti in silabe urmatoarele cuvinte si explicati ce reguli ati aplicat:analfabet, anestezic, arterioscleroza, astmatic, binoclu, biosfera, chintesenta, cinemascop, a dezaproba, exemplu, inamic, mizantrop niciodata, nevralgie, postsincron, subiect, a subestima, telescop, transoceanic

2

Răspunsuri

Cel mai inteligent răspuns!
2014-10-29T22:24:15+02:00
Analfabet=a-nal-fa-bet
anestezic=a-nes-te-zic
arterioscleroaza=ar-te-ri-o-scle-ro-za
astmatic=ast-ma-tic
binoclu=bi-no-clu
biosfera=bi-os-fe-ra
chintesenta=chin-te-sen-ta
cinemascop=ci-ne-ma-scop
a dezaproba=de-za-pro-ba
exemplu=e-xem-plu
inamic=i-na-mic
mizantrop=mi-zan-trop
niciodata=ni-cio-da-ta
nevralgie=ne-vral-gi-e
postsnicron=post-sni-cron
subiect=su-bi-ect
a subestima=su-bes-ti-ma
telescop=te-les-cop
transoceanic=tran-so-cea-nic
10 4 10
Ma intereseaza regulile...
o sa-mi i-a pana maine sa le scriu...
Aaa... te referi la asta .. atunci când doua consoale se aflăintre ddouă vocale ... că ți le spun și pe aceste dacă ele sunt .
Consoane* se află intre * scuze de greșeli.
2014-10-29T22:26:56+02:00
A-nal-fa-bet A-nes-te-zicA Ar-te-ri-os-cle-o-ză Ast-ma-tic Bi-no-clu Bi-os-fe-ră Chin-te sen-te Ci-ne-ma-scop A de-za-pro-ba Ex-em-plu I-na-mic Mi-zan-trop Ni-cio-da-tă Ne-vral-gi-e Post-sin-cron Su-biect A su-bes-ti-ma Te-les-cop Trans-o-cea-nic
3 5 3