Răspunsuri

2014-10-29T20:21:02+02:00
Ştim că masa oxigenului este 16, deci înmulţim acel raport cu 4, ca să obţinem masa unui mol de O:

C:H:O = 6:1:4 = 4*6 : 4*1 : 4*4 = 24:4:16

24 grame de carbon = 2 moli C
4 grame hidrogen = 4 moli H
16 grame oxigen = 1 mol O

Deci raportul atomic o să fie C:H:O = 2:4:1. Altfel spus, formula brută a compusului este (C_2H_4O)_n 

O poţi afla şi prin cealaltă metoda, în care împarţi acele valori ale raportului la masa fiecărui element, după care la cel mai mic dintre rezultate blah blah blah, dar este mai rapid aşa...I guess...

C_{2n}H_{4n}O_n + 2.5nO_2 -> 2nCO_2 + 2nH_2O

Ştim că s-au consumat 560 L de aer, 20% oxigen =>

\frac{560}{22.4} *  \frac{20}{100}  = 5 \ moli \ O_2 \ consumat

Egalăm coeficientul din ecuaţie (2.5n) cu această valoare şi-l scoatem pe n:

2.5n=5 => n=2

Deci compusul este C4H8O2
De ce inmultim cu 4 acel raport?
De ce este coeficientul din ecuatie 2, 5n?