Răspunsuri

2014-03-02T16:28:02+02:00
ŞTEFAN TIPĂTESCU:"Eu vampir, 'ai?... Caraghioz! " ; "Cu toată dăscălimea dumnealui, cu toată societatea moftologică a dumnealui... degeaba! să-mi rază mie mustăţile! " ; " Dar în sfârşit, las-o asta! lasă-l să urle ca un câine!  " ; Şi nu-mi pare rău, dacă ştii să faci lucrurile cuminte: mie-mi place să mă servească funcţionarul cu tragere de inimă... Când e om de credinţă... "
AGAMEMNON DANDANACHE:"E slab de tot prefectul, îi spui de două ori o istorie si tot nu priţepe..." ; "Tocmai îi spuneam d-lui prefect, si dumnealui îmi spunea... " ; " Da, d-lui prefect! (arată pe TRAHANACHE, care vorbeşte la o parte cu ZOE) " ; "mi spunea istoriile de aiţi de la aledzeri, cu scrisoarea, cu plastografia (mişcarea Zoii) si eu îi spuneam de cazul meu,... că la mine a fost chiar adevărat... cu becherul... "
ZAHARIA TRAHANACHE:"Rog, nu întrerupeţi pe orator, stimabile... " ; "Stimabile... nu... " ; "Faceţi puţintică tăcere... " ; "Parcă ziceai, stimabile, că întreruperile... "
TACHE FARFURIDI:"Daţi-mi voie... " "(întorcându-se cu spatele spre adunare şi cu faţa la prezident): Daţi-mi voie, domnule prezident; mi-aţi acordat cuvântul: îmi pare că un prezident o dată ce acordă cuvântul...  " ; "Dar, domnule prezident... " ; "(soarbe o dată şi cu aerul resignat): Ce ziceam dar? la 1864, vine, mă-nţelegi, ocaziunea să se pronunţe poporul printr-un plebicist... Să vedem însă mai-nainte… să ne dăm seama bine de ce va să zică... de ce este un plebicist... "
IORDACHE BRÂNZOVENESCU:"E tare! prea tare! n-o iscălesc.  " ; "Aşa da, o iscălesc! " ; "Da' dacă ne cunoaşte slova la telegraf? " ; "Numai să nu păţim ceva. "
NAE CAŢAVENCU:"Cum să nu strig, doamnă?  " ; "Nu încap scuze, doamnă... trebuie să ies d-aci numaidecât: nu mai pot sta un moment într-o casă unde-mi este viaţa în primejdie!...  " ; "Nu-nţeleg... " ; "Da, madam, pe deplin... dar... (îi face semn cătră TIPĂTESCU.) "
IONESCU:"Da! A zis-o... " ; "Că adică străbunul nostru... " ; "Asta e aşa. " ; "Bravo!"
POPESCU:" E tun! (grupul se mişcă; unii se scoală.)  " ;"Afară! " ; "Bravo!"
GHIŢĂ PRISTANDA:" Nu ştiu, dar bate telegraful de un ceas, coane Fănică, trebuie să mergeţi. " ; "Sărut mâna, coană Joiţico, nu vă supăraţi. (foarte cu binişorul) Este cineva,... cineva, pe care-l ştiţi d-voastră bine,... aşteaptă aici... ar voi să vă vorbească... dar numai d-voastră... De-aia eu l-am trimis pe conul Fănică la telegraf, pentru ca să rămâneţi d-voastră singură... Am minţit... nu-i adevărat că-l cheamă miniştrii... Ştiu că o să mă ocărască, o să mă bată că l-am trimis la cai verzi pe păreţi, dar lasă să mă ocărască... să mă bată... Nu e mai-marele meu? Nu e stăpânul meu, de la care mănânc pâine eu şi unsprece suflete? L-am minţit, dar pentru binele d-voastră, coană Joiţico... Îl primiţi?... da? " ; "Pe cine — pe cine?... pe d. Nae Caţavencu... "
UN CETĂŢEAN TURMENTAT:"Nu mă smuci, că ameţesc! " : "Ei! nu face nimica, poate mai găsim alta... " ; "Ăsta este mirosul meu naturel..." ; "Ei bravos! Vrei să miros a gaz? "
ZOE TRAHANACHE:''Ei! scrisoarea? " ; " Trebuie să-l duc de aici să se liniştească puţin... e ameţit rău de tot. " ; "Ai auzit, Fănică? Ai auzit? Onestul tău d. Agamiţă, care reuşeşte, care triumfează, păstrează scrisoarea... Ce trebuie să facă onestul Caţavencu, care n-a reuşit, care-şi muşcă acuma mâinile, îşi mestecă turbarea şi mă ocheşte din cine ştie ce ascunzătoare? (agitată) A! mi-e groază să mă gândesc. Ce face Caţavencu? unde e ascuns şarpele? de unde o să-şi arunce veninul asupra mea! " ; "Da, sunt nebună! şi ţie trebuie să-ţi mulţumesc de asta.  "
ALEGĂTORI, CETĂŢENI, PUBLIC :" Da! La chestiune! La chestiune! " ; "A! Aşa da! " ; "Nu!... Să vedem!... Spune! "Da! Da! "

2 3 2