Răspunsuri

2014-10-29T19:49:46+02:00
O mărime fizică este o mărime care caracterizează starea unui sistem fizic.[1] Mărimea fizică are o determinare cantitativă (valoarea numerică) și una calitativă (unitate de măsură). Ea este exprimată ca produs între valoare numerică și o unitate de măsură (descrierea lui Maxwell).O mărime fizică poate fi măsurată, folosind unități de măsură Mărimile fizice reprezintă proprietăți fizice măsurabile ale materiei (substanță și câmp) care pot fi determinate calitativ și cantitativ. Identificarea calitativă se face prin senzații vizuale, auditive, tactile, termice, kinestezice etc.
imi mai trebuie la cea de proces
Procesul (latină processus — „mișcare”) este un mers, o prefacere, transformare, evoluție, desfășurare într-o secvență continuă care are loc natural sau care este creată și controlată de om, și constă în schimbări ale unor proprietăți, atribute sau stări ale unui sistem sau obiect.
mai grea nu stiu
mersi
okl;;;;;;;;