Răspunsuri

2014-10-29T19:28:38+02:00
1) Masă acetaldehidă: 44g
Masă etanol: 46g

CH3-CH2-OH + K2Cr2O7/H2SO4 -> CH3-CH=O + H2O

4.4 kg de acetilenă înseamnă 4.4/44 kmoli =  0.1 kmoli acetilenă

1 mol etanol .............. 1 mol acetaldehidă
x kmoli etanol.............. 0.1 kmoli
x=0.1 kmoli etanol transformaţi în acetaldehidă

Notăm cu 'y' numărul total de kmoli de etanol introduşi:

1/4*y=0.1 => y= 0.4 kmoli

Dacă 0.1 kmoli se transformă în acetaldehidă, iar restul în acid acetic, înseamnă că în acid se vor transforma 0.4-0.1= 0.3 kmoli.

CH3-CH2-OH + KMnO4/H2SO4 -> CH3-COOH + H2O

Coeficientul oxigenului atomic în reacţia de oxidare la acid acetic este 2, adică:
CH3-CH2-OH + 2[O] -> CH3COOH + H2O

Din 2 moli de KMnO4 se obţin .......... 5[O]
Din x moli se obţine .................. 2[O]
x= 4/5 kmoli 

Concentraţia molară a solutiei de KMnO4 este de 0.2 M/L => Volumul = 4 m3


2) Formula generală a unui alcool monohidroxilic saturat: C_nH_{2n+2}O

Când un alcool se transformă în eter, prin deshidratare intermoleculară, se elimină o moleculă de apă între doi moli de alcool:
2C_nH_{2n+2}O -> C_nH_{2n+1}-O-C_nH_{2n+1} + H_2O

deci diferenţa de masă este de 18 grame (masa H2O)

În problema noastră, diferenţa de masă este 460-370=90 grame, pe care îi împărţim la masa apei, ca să vedem câţi moli de H2O s-au eliminat.  90/18= 5 moli apa eliminaţi

Dacă din 2 moli de alcool se elimină .............. 1 mol H2O
Din x moli ........................................ 5 H2O
x= 10 moli alcool introdus

Cum am spus mai sus, formula generală pentru acest alcool este C_nH_{2n+2}O, deci are masa 14n+18.

10 moli * (14n+18) = 460 grame => n = 2, deci etanol
Iar eterul este CH3-CH2-O-CH2-CH3, adică dietileter.

Acidul sulfuric nu se consumă în reacţie, dar concentraţia lui o să fie mai mică fiindcă este diluat cu apa ce rezultă din reacţie. (am calculat mai sus că rezultă 90 grame de apă)

400 grame soluţie acid H2SO4 + 90 grame apă = 490 grame soluţie H2SO4 
\frac{98}{100}*400 = 392 grame H2SO4

490 grame soluţie .......... 392 grame H2SO4
100 grame .................. x = 80
=> concentraţia H2SO4 este de 80%

3) Oxidare blândă, cu K2Cr2O7/H2SO4:
CH3-CH2-CH2-OH + [O] -> CH3-CH2-CH=O + H2O
CH3-CH2-CH2-CH2-OH + [O] -> CH3-CH2-CH2-CH=O + H2O

Oxidare energică, cu KMnO4/H2SO4
CH3-CH2-CH2-OH + 2[O] -> CH3-CH2-COOH + H2O
CH3-CH2-CH2-CH2-OH + 2[O] -> CH3-CH2-CH2-COOH + H2O
1 5 1
2014-10-29T23:14:38+02:00
M=CnH2n=14n
14n            22,4l  
A(alchina)+ Br2->A-Br +HBr 
1,12g          0,4l
0,4*14n=22,4*1,12
5,6n=25,088  | :5,6
n=4,5
ori am calculat ceva grsit ori e gresita problema....