Răspunsuri

2014-10-29T18:06:16+02:00
Munții Apuseni sunt un lanț muntos din Transilvania, parte a Carpaților Occidentali. Cel mai înalt vârf este Curcubăta Mare (cunoscut și ca Vârful Bihor) cu o altitudine de 1849 de metri. Sunt delimitați la nord de Râul Barcău, la sud de râul Mureș, la vest de Dealurile și Câmpia de Vest, iar la est de Depresiunea Colinară a Transilvaniei.Munții Apuseni sunt munți tineri, de încrețire, formați în orogeneza alpino-carpato-himalayana. Sunt compuși în general dintr-un mozaic de roci, predominant calcare, de aceea se explică numărul foarte mare de peșteri existente în zonă.Relieful este unul carstic, bine dezvoltat, alcătuit din peșteri (Peștera Urșilor, Peștera Meziad), chei (Cheile Turzii), defilee (Defileul Mureșului). Altitudinile nu depășesc 2.000 m, cu maxime de 1.849 m, la Vârful Cucurbăta Mare, 1.836 m Vârful Vlădeasa, respectiv 1.826 Muntele Mare. În medie altitudinile oscilează în jurul a 1.000 de metri. Masivele muntoase pornesc radiar, din centru și intră în contact direct cu Câmpia de Vest, prin depresiunile "golf": Zarand, Beiuș, Vad Borod, bine populate, așezările urcând până la 1600 m. Principalele căi de traversare a Apusenilor sunt Pasul Vălișoara Vântului, Pasul Vârtop și Pasul vanturilor...Clima este una temperat-continentală de tranziție, cu influențe oceanice. Temperatura medie anuală este între 6 și 10°C, precipitațiile fiind de 700-1.000 mm/an.    
Diviziuni:
Munții Crișului
Dealurile Crișene, incl. Depresiunea Beiușului, Depresiunea Vad
Munții Pădurea Craiului (Vârful Runcului, 822 m)
Munții Codru-Moma (Vârful Pleșu, 1.112 m)
Munții Șes-Meseșului

Munții Meseșului (Vărful Măgura Priei 996 m)
Muntele Șes (Plopiș) (Vârful Măgura Mare, 918 m)
Depresiunea Șimleu, considerată deseori parte a Bazinului Transilvănean-Podișul Someșan
Munții Șimleu, considerați deseori parte a Bazinului Transilvănean-Podișul Someșan (Vârful Măgura Șimleului, 597 m)

Masivul Bihor
Munții Bihorului (Vârful Bihor, 1.849 m)
Munții Vlădeasa (Vârful Vlădeasa, 1.836 m)
Muntele Mare (Vârful Muntele Mare, 1.826 m)
Munții Gilăului
Muntele Găina (vârful Găina, 1.486 m)
Depresiunea Brad
Depresiunea Huedin
Munții Mureșului

Munții Zarandului (Vârful Drocea, 835 m)
Munții Metaliferi
Munții Trascăului