Răspunsuri

2014-03-02T14:20:35+02:00
Prinmediu înconjurător  săumediu ambiant  se înţelege ansamblul de elemente şi fenomenenaturale şi artificiale de la exteriorul Terrei, care constituie cadrul, mijlocul şi condiţiile de viaţă aleomului.Acţiunea mediului poluant asupra organismului uman este foarte variată şi complexă. Ea poatemerge de la simple incomodităţi în activitatea omului, disconfortul, până la perturbări puternice alestării de sănătate şi chiar pierderea de vieţi omeneşti. Aceste efecte au fost sesizate de multă vreme,însă omul a rămas tot iresponsabil faţă de natură. Efectele acute au fost primele asupra cărora s-aufăcut observaţii şi cercetări privind influenta poluării mediului asupra sănătăţii populaţiei. Ele sedatorează unor concentraţii deosebit de mari ale poluanţilor din mediu, care au repercusiuni puterniceasupra organismului uman. Efectele cronice reprezintă formele de manifestare cele mai frecvente aleacţiunii poluării mediului asupra sănătăţii. Acestea se datorează faptului că în mod obişnuit diverşii poluanţi existenţi în mediu nu ating nivele foarte ridicate pentru a produce efecte acute, dar prezenţalor, continua chiar la concentraţii mai scăzute, nu este lipsită de consecinţenedorite. Efectele croniceau însă o deosebită importantă şi sub aspect economic şi social. Încărcarea organismului populaţiei expuse cu anumiţi poluanţi cunoscuţi a avea calităţi dedepozitare în anumite organe reprezintă un alt aspect important al influenţei poluării mediului asuprasănătăţii. Este vorba, în special, de plumb, de cadmiu, de pesticide organo – clorurate, de unelesubstanţe radioactive şi alţi poluanţi care intră în această categorie. Efectele indirecte ale poluării constau însă şi din influenţele asupra faunei şi florei, care uneorisunt mult mai sensibile decât organismul uman la acţiunea diverşilor poluanţi. Se ştie astfel căanimalele, păsările, insectele, unele organisme acvatice, ca şi plantele suferă influenta poluanţilor pânăla dispariţia sau distrugerea lor. Cunoaşterea acestor efecte ale poluării mediului asupra sănătăţii a condus la necesitatea instituirii unor măsuri de protecţie a mediului înconjurător cum ar fi: colectarea igienică a reziduurilor menajere înrecipiente speciale, incinerarea reziduurilor uscate, recuperarea şi reciclarea reziduurilor, interzicereaîndepărtării la întâmplare a reziduurilor de orice fel care ar putea polua apă, organizarea corectă asistemelor de canalizare şi a instalaţiilor locale, construirea de staţii de epurare, înzestrarea cu sistemede reţinere şi colectare a substanţelor radioactive din apele reziduale ale unităţilor unde se produc sause utilizează radio nuclizi, construirea de întreprinderi în afară zonelor de locuit, asigurareaunor ardericomplete a combustibililor utilizaţi în industrie, înzestrarea întreprinderilor industriale cu instalaţii dereţinere a poluanţilor, reglarea corespunzătoare a arderilor la autovehicule pentru reducerea eliminării poluanţilor, amenajarea cât mai multor spaţii verzi etc. S-a afirmat că toate efectele asupra sănătăţii oamenilor arătate mai sus sunt rezultatul ruperiiechilibrului dintre organismul uman şi mediul înconjurător. În anumite situaţii de poluare s-auînregistrat numeroase cazuri de: br onhopneumopatii, bronşite, cancer pulmonar (poluarea aerului),febră tifoidă, dizenteria, holeră, poliomielită, hepatită epidemică, amibiaza, lambliaza fascioloza,intoxicaţii (poluarea apei). Bineînţeles că starea mediului înconjurător ne afectează în mod direct viaţă şi sănătateanoastră. Este nevoie de mai multă atenţie şi de mai multă responsabilitate din partea fiecărui cetăţean pentru a trăi într -un mediu curat, pentru a respira aer curat, pentru a bea apă curată şi pentru a puteafolosi condiţiile de viaţă pe care ni le oferă natură. Însă, se pare că oamenii tratează cu neglijenţă acestaspect important al vieţii lor, ceea ce duce la agravarea procesului de poluare şi distrugere a mediuluişi implicit la distrugerea sănătăţii fiecăruia dintre noi şia celor din jur.Pericolul principal reprezentat de poluarea biologică constă în declanşarea de epidemii, care facnumeroase victime.
15 4 15