Răspunsuri

2014-10-29T09:08:29+02:00
Cuvintele derivate
ex: padure - padurar,padurice,impadurire,padurean etc
Familie lexicală, sau Familie de cuvinte

Definiție: Familia lexicală reprezintă totalitatea cuvintelor înrudite ca sens, formate de la același cuvânt de bază și având același radical. Ea este formată din cuvântul de bază, cuvintele derivate, cuvintele realizate prin compunere și prin schimbarea valorii gramaticale.
2014-10-29T09:09:58+02:00

Familia   lexicală  reprezintă totalitatea cuvintelor înrudite ca  sens, formate de la acelaşi cuvânt de bază şi având acelaşi radical. Ea este formată din cuvântul  de bază, cuvintele derivate, cuvintele realizate prin  compunere şi prin schimbarea valorii gramaticale.

a) Cuvântul de bază este  cuvântul de la care se porneşte în alcătuirea unei familii lexicale

b) Radicalul este elementul comun care se întâlneşte  la cuvintele ce formează o familie lexicală.bun -       bunic - străbunic cuv. de bază- radical -  radical muncă(cuv. de bază) -   muncitor ( radical)

 c)   Cuvintele   derivate  sunt cuvinte formate cu ajutorul prefixelor  sau/şi  al sufixelor lexicale: grădină -  cuvânt de bazăgrădinar - grădin + suf. -ar grădinăreasa - grădin  + suf.-ar +  suf.-easă grădinăresc - grădin + suf. -ar + suf. -esc grădinărit - grădin +  suf. -ar + suf. -it grădiniţă - grădin + suf. -iţă pădure - pădurar -  pădurice - păduros - (a) împăduri - (a) reîmpăduri