Se dă următoarea listă de noțiuni și denumiri: treaptă, relief, câmpii, munți, dealuri și podișuri, varietate, dispunere concentrică, proporționalitate, forme, spațiul geografic.
Elaborați un text logic utilizând termenii din aceasta listă.

1

Răspunsuri

2014-10-28T18:54:31+02:00
Spațiul geografic românesc are un relief variat dispus în trepte concentrice și proprționale 28%munți, 28% câmpii și 44% dealuri și podișuri.