Răspunsuri

2014-03-01T12:20:01+02:00
  Folclorul este Totalitatea manifestărilor şi creaţiilor culturale ale unui popor, ce definsc specificul naţional şi spiritual al acestuia, individualizându-l.
   Folclorul literar este o parte semnificativă ce cuprinde totalitatea creaţiilor literare ce se caracdterizează prin oralitate, sincretism, tradiţionalism, sutor anonim şi spirit colectiv, el constituind aşa numita literatură nescrisă, produs al gândirii şi simţirii oamenilor simpli.Acesta se poate defini prin trei cuvinte : dor, doină, colind, ce reprezintă specificul spiritual între popoarelor lumii.Folclorul literar cuprinde specii ale genului epic(basme, povestiri, snoave, balade), liric(doine, cântece) strigături şi chiar dramatic(tatrul popular,irozii,scenete).