Răspunsuri

2014-02-27T23:17:43+02:00
   Aparţin genului liric operele literare în care autorul îşi exprima în mod direct ideile si sentimentele cu ajutorul imaginilor artistice si al figurilor de stil.   Titlul textului este reprezentat de un element al cadrului natural alături de care celelalte elemente telurice si celeste alcătuiesc decorul imaginat pentru întîlnirea celor doi îndrăgostiţi("lacul[...] albastru","nuferi galbeni","trestii" etc.).Apa favorizeaza ,prin farmecul si misterul ei,reveria,determinadu-l  pe poet sa viseze la o dragoste ideală.   În poezie apar mărcile eului liric (verbe si pronume la persoana I:"eu","ascult","aştept","sa sărim") care apare în ipostaza de îndrăgostit.   Din punct de vedere compozitional textul are mai multe  planuri; unul exterior (descrierea cadrului natural:"lacul codrilor albastru","nuferi galbeni","cercuri albe") si unul interior (al visului de iubire ideală:"sa sărim","sa cadă","sa plutim").   Trăirile interioare ale îndrăgostitului sunt surprinse în mai multe momente:Aşteptarea("parc-ascult si parc-aştept"),visul de iubire ( strofele III-IV) si spulberarea visului(ultima strofă).   În primele strofe atmosfera este de basm,feerica,elementele cadrului natural vibrand la trăirile îndrăgostitului.   În poezie,natura apare personificata("lacul[...] cutremura o barca").Pronumele "ea" apare pronunţat în text si este o proiecţie imaginara a iubitei ideale.Atmosfera de seninătate este redata si prin intermediul adverbului "lin".   Al doilea tablou,visul de iubire este surprins în strofele a III-a si a IV-a,natura fiind si de aceasta data personificata ("inganati de glas de ape","blînde lune","vînt-n frunze lin fosneasca","unduioasa apa sune").Ultimele doua versuri din strofa a IV-a conturează imaginile auditive menite sa transmită emoţiile îndrăgostitului.   Verbele la conjunctiv ("sa sărim","sa cadă","sa plutim") exprima acţiuni dorite, dar nerealizate.   Ultima strofa este dominată de tristeţe, de dezamăgirea neimplinirii visului de iubire ("Dar nu vine...Singuratic/În zadar suspin si sufar ").Verbele "suspin si sufar" transmit suferinta profundă din sufletul poetului.   Elementele de prozodie sunt rima(încrucişata),masura(8 silabe) si ritmul(trohaic).Muzicalitatea este redata cel mai bine cu ajutorul aliteratiilor "sa sărim" si asonantele "piept...aştept"   Avînd toate aceste trăsături spunem ca poezia "Lacul" de Mihai Eminescu aparţine genului liric si este ca specie literara idila-pastel.
1 5 1