Calculati:
a)27Grade32'+15Grade47'-30Grade24'
b)145Grade17'24"+17Grade24'15"+4Grade3'57"
c)45Grade-24Grade5'17"+24Grade55'12"
d)180Grade-72Grade41'14+19Grade17'53"
EX2
Fie semidreapta [AB si in semiplane diferite determinate de dreapta AB se construiesc unghiuRILE <BAC si <BAD.Calculati m(<DAC) daca:
a)M(<BAC)= 70Grade si m(<BAD)=60Grade
b)m(<BAC)=78Grade si m(<BAD)=94Grade37'
c)m(<BAC)=110Grade24' si m(<BAD)=25Grade17'
d)m(<BAC)=60Grade36' si m(<BAD)=72Grade25'
EX3
Fie dreapta AB,O apartine (AB) iar [OC si [OD in acelasi semiplan determinat de dreapta AB.Calculati:
a)m(<AOD) m (<COB) si m(COD) daca :m(<AOD)=1 supra 3 * m(<DOC)=1 supra 4 * m(<COB)
b)m(<COD) stiind ca reprezinta ca media aritmetica dintre m(<COB) si m(<AOD)
EX4
Fie unghiul <AOB cu m(<AOB) =120Grade si fie semidreptele [OC si [ID in interiorul <AOB,astfel incat m(A<AOC) = 1 supra 2 *m(<BOD) si m (<COD) =48Grade
Calculati m(<AOC) si m(<BOD).

1

Răspunsuri

2014-10-26T21:06:47+02:00
1 a) 12 grade si 55'
b)166grade si 45' 36"
c)45 grade si 50' si 5 "
d)117 de grade si 36' si 39"
Restul nu le stiu