Making it to the top in pop.
Meet Supersonico. Pablo, Silvia, Carlos
and Pepe are from Argentina and well on their way to fame. ' We live in
Cordoba but we're taking part in an international music festival here in
London. ' The festival their first break on the international music
scene. Understandably, the band is elated : ' We're very excited that
people enjoy our music,' says Carlos. ' We're making a record in a
studio over here and we're meeting a lot of other musicians form around
the world. And on top of all that they're going to appear on the number
one British pop programme, Live Wire.
But, like most other new
bands on the pop scene, Supersonico have had to work hand and wait for a
long time to be discovered . It's long 'hard way to the top says
Silvia. We often play in clubs, but music doesn't pay enough. Not yet,
anyway. So
we all have jobs . ` Carlos and Pablo teach at a local school , Silvia
helps at her parents` shop and Pepe works as a builder .

In additon , they do backing music for established singers whenever
they can . Last year , after years of gigs around the country , the won
competition on a TV programe . The prize ? A chance to make a single .
The record did well
in carts and things are looking goot for
then. The group don't have a manager. We can't afford one ! says Carlos.
So they take truns looking after the business side of things. On this
trip, Silvia is acting as singer and manager, Pablo organising the
recording studios, and Pepe is making contacts with produces and record
companies and arranging the TV recording. That's why we aren't all here
right now,' explains Silvia. Pablo`s visiting a meeting with the producer of Live Wire . They`re discussing tomorrow`s recording . `
Is
language a problem ? `Not at all, `says Silvia . `We usually sing in
our ow language , Spanish . Music is an international language . You
don`t have to sing in English for people to appreciate you music . `
Pablo
disagrees : `People expect good pop bands to record in English . We have
to write at least a few songs in English to be popular . `
well
, we`ll have to wait and see . At the moment , in English or Spanish ,
Supersonico look like being a winner .

1

Răspunsuri

2014-10-26T12:59:25+02:00
Drumul lor spre glorie . " Trăim în Cordoba , dar noi luăm parte la un festival internațional de muzică aici, în Londra . " Festivalul prima pauză pe scena muzicală internațională . Este de înțeles , trupa este entuziasmat : " Suntem foarte încântați că oamenii se bucură de muzica noastra ", spune Carlos . " Facem o înregistrare într-un studio pe aici și ne întâlnim o mulțime de alți muzicieni formează din întreaga lume . Și pe deasupra a tot ceea ce au de gând să apară pe numărul unu programul pop britanic , live Wire . Dar , la fel ca cele mai multe alte trupe noi de pe scena pop , Supersonico au trebuit să lucreze mână și așteptați pentru o lungă perioadă de timp să fie descoperite . E lung " drum greu la început , spune Silvia . Ne jucăm de multe ori în cluburi , dar muzica nu plătește suficient . Nu încă , oricum . Deci, noi toți avem locuri de muncă. ` Carlos și Pablo teacg la o scoala locala , Silvia ajută la magazinul ei părintească și Pepe woeks ca un bulider . În additon , ele nu suport muzical pentru cantareti stabilite ori de câte ori pot. Anul trecut , după ani de concerte din intreaga tara , competiția a câștigat pe o Programe TV . Premiul ? O sansa de a face o singură . Recordul a făcut bine în căruțe și lucrurile sunt în căutarea Goot de atunci . Grupul nu au un manager . Nu ne putem permite o ! ` Spune Carlos . Astfel încât acestea să ia transformă căutarea după partea de business a lucrurilor . Pe această călătorie , Silvia acționează în calitate de cântăreață și administrator , Pablo organizează studiourile de înregistrare , iar Pepe este de a face contacte cu producătorii și companiile de înregistrări și amenajarea înregistrarea TV . ` Tocmai de aceea ne-am ` t tot aici , chiar acum , ` explică Silvia . ` Pablo`s vistiting o întâlnire cu producătorul de live Wire . Care acestea sunt discuta de maine înregistrare . ` Este limba o problemă ? ` Nu la toate , ` , spune Silvia . ` De obicei Cântăm în limba noastră ow , spaniolă . Muzica este o limbă de circulație internațională . Nu aveti de a cânta în limba engleză pentru ca oamenii sa aprecieze tine muzica . ` Pablo nu este de acord : ` Oamenii se așteaptă trupe pop bune de a înregistra în limba engleză . Wehave să scrie cel puțin câteva melodii în Englisg a fi popular . ` bine , va vom trebui să așteptăm și să vedem . În momentul de față , în engleza  sau spaniolă , Supersonico arata ca fiind un câștigător .
Sper ca ti-am fost de folos ..Multa bafta ..! 
13 4 13