Răspunsuri

2014-10-25T22:33:06+03:00
- expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Vaslui prin care se propune modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei pentru dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare din municipiile Vaslui, Bârlad, Huşi şi oraşul Negreşti, judeţul Vaslui; - Hotărârea nr. 22/2013 a Adunării Generale a A.P.C. Vaslui privind primirea unităţilor administrativ-teritoriale a comunelor Puieşti, Fruntişeni, Băceşti, Costeşti, Viişoara, Coroieşti, Duda-Epureni, Perieni, Pădureni, Tăcuta, Roşieşti, Bogdăneşti în Asociaţia de dezvoltare intercomunitară APC Vaslui, în calitate de membru asociat, la solicitarea Consiliului local al acestor localităţi; - Hotărârea nr. 23/2013 a Adunării Generale A.P.C. Vaslui privind aprobarea modificărilor la Actul Constitutiv şi la Statutul Asociaţiei ca urmare a primirii unor noi membri asociaţi, a majorării patrimoniului şi a stabilirii cuantumului cotizaţiei anuale; - în temeiul prevederilor art. 11 alin.(1) şi alin. (2), ale art. 91 alin. (1) lit. e) şi ale art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/200i privind ca..